Błędy medyczne

Błędy medyczne

Błędem medycznym nazywamy nieumyślne, nienależyte działania lub zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza, dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny). Poszkodowanym, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu bądź których bliski zmarł w wyniku takiego działania, należy się odszkodowanie a także zwrot poniesionych kosztów związanym z dalszym leczeniem, wynikającym z wcześniejszego błędu.

Nie jesteś pewien, do jakiej kategorii zalicza się jego przypadek? Użyj formularza żeby opisać swój przypadek. Skontaktuj się z nami.