Nasza Oferta

Obrażenia ciała

Jeżeli doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, wypadku na gospodarstwie rolnym, potknięcia, poślizgnięcia lub w wyniku błędu medycznego, z całą pewnością należy Ci się odszkodowanie, a dzięki naszej pomocy uzyskasz najwyższe możliwe świadczenie. Odszkodowanie należy się zarówno kierowcy poszkodowanego auta jak i jego pasażerom, a także pasażerom sprawcy, pieszemu, rowerzyście, motocykliście, małoletniemu sprawcy zdarzenia.

Czytaj więcej

Wypadki śmiertelne

Bliscy osoby, która poniosła śmierć w wypadku są upoważnieni do otrzymania odszkodowania, jeśli zmarły nie ponosi wyłącznej winy za spowodowanie wypadku lub była dzieckiem do lat 13. Do osób mogących ubiegać się o zadośćuczynienie należą: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą. W pewnych przypadkach, w wyniku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej poszkodowanego możliwe jest również uzyskanie renty.

Czytaj więcej

Wypadki komunikacyjne

Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat miałeś wypadek, w którym uszkodzone zostało Twoje auto, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Ubezpieczyciel zaniżył Twoje odszkodowanie z OC lub AC. Uzyskamy dla Ciebie dopłatę do wypłaconego odszkodowania. Pomożemy Ci – bez zobowiązań, bez żadnych kosztów. Dokonamy bezpłatnej weryfikacji i sprawdzimy czy należy Ci się dopłata. W przypadku braku polisy OC lub w przypadku, gdy sprawca szkody pozostaje nieznany, skutecznie dochodzimy roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czytaj więcej

Wypadki rolne

Osobom, które uległy wypadkowi w wyniku pracy na gospodarstwie rolnym, należy się odszkodowanie z OC właściciela gospodarstwa. O należne świadczenia ubiegać się mogą: właściciel gospodarstwa, osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby wykonujące prace na gospodarstwie oraz osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego, którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona krzywda. W przypadku braku ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego, roszczenia dochodzone będą z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy

Poszkodowanym, którzy ulegli wypadkowi przy pracy należne jest świadczenie z ZUS. Pomagamy również uzyskać dodatkowe odszkodowanie z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę, gdy wypadek nastąpił z winy pracodawcy.

Czytaj więcej

Błędy medyczne

Błędem medycznym nazywamy nieumyślne, nienależyte działania lub zaniechania podmiotu leczniczego (lekarza, dentysty, pielęgniarki, ratownika medycznego lub innej osoby wykonującej zawód medyczny). Poszkodowanym, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu bądź których bliski zmarł w wyniku takiego działania, należy się odszkodowanie a także zwrot poniesionych kosztów związanym z dalszym leczeniem, wynikającym z wcześniejszego błędu.

Czytaj więcej

Poślizgnięcia, potknięcia

Jeżeli doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu lub obrażeń ciała w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia należy Ci się odszkodowanie, za które odpowiedzialny jest podmiot zobowiązany do utrzymywania nawierzchni w odpowiednim stanie technicznym. Trzeba jednak pamiętać w tym przypadku o odpowiednie udokumentowanie wypadku, aby możliwe było uzyskanie należnych świadczeń i trzymać się pewnej procedury przy tego typu zdarzeniach.

Czytaj więcej

Odszkodowania za opóźniony/odwołany lot

Jeżeli Twój lot został odwołany lub znacznie się opóźnił z winy przewoźnika, należy Ci się odszkodowanie od 250 do 600 euro w zależności od odległości do miejsca docelowego Twojej podróży, a także zwrot kosztów poniesionych przez Ciebie w związku z tym opóźnieniem.

Czytaj więcej
Nie jesteś pewien, do jakiej kategorii zalicza się jego przypadek? Użyj formularza żeby opisać swój przypadek. Skontaktuj się z nami.