O nas

O nas

Kancelaria Odszkodowawcza Rekompensja pomaga poszkodowanym oraz ich bliskim w uzyskiwaniu jak najwyższych kwot odszkodowań i innych należnych świadczeń. Oferujemy wsparcie naszym klientom w nierównej walce z wielkimi firmami, jakimi są Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Naszym priorytetem jest uczciwe i indywidualne podejście do klienta oraz całościowa obsługa, zarówno przedsądowa, jak i obsługa na każdym etapie postępowania sądowego. Nasi klienci reprezentowani są przez profesjonalistów, a nasza firma współpracuje z doświadczonymi radcami prawnymi i rzeczoznawcami, mającymi długoletnie doświadczenie w zawodzie. Z uwagi na charakter prowadzonych przez nas spraw bardzo ważne dla nas jest poszanowanie prywatności i trudnej sytuacji życiowej, w jakiej na skutek zaistniałego zdarzenia znalazły się osoby poszkodowane, a priorytetem jest działanie zgodne z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego.

Dlaczego my

Każdemu poszkodowanemu, który uległ wypadkowi, doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia należy się jednorazowe odszkodowanie bądź renta, lub - w przypadku szeroko rozumianej krzywdy, wywołanej cierpieniem psychicznym czy ujemnymi przeżyciami człowieka – rekompensata pieniężna zwana zadośćuczynieniem.

Nasi specjaliści po zapoznaniu z dokumentacją są w stanie ocenić realne szanse i wysokość odszkodowania, a następnie przygotować odpowiednie dokumenty. Stosowane przez nas procedury mają na celu zmaksymalizować szansę na wysokie odszkodowanie. Poprzez naszą profesjonalną pomoc w prowadzeniu często długiej i skomplikowanej sprawy, poszkodowanego omija również stres związany z dochodzeniem roszczeń na własną rękę.

Nasi klienci reprezentowani są zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak i w toku postępowania sądowego. Ponadto nie pobieramy żadnych zaliczek ani innych opłat. Przeanalizujemy Twoją sprawę za darmo, przed podpisaniem umowy podamy prowizję, która będzie pobrana dopiero po pomyślnie rozwiązanej sprawie i która będzie adekwatna do stopnia złożoności sprawy oraz ilości włożonej przez nas w nią pracy.