Poślizgnięcia, potknięcia

Poślizgnięcia, potknięcia

Jeżeli doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu lub obrażeń ciała w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia należy Ci się odszkodowanie, za które odpowiedzialny jest podmiot zobowiązany do utrzymywania nawierzchni w odpowiednim stanie technicznym. Trzeba jednak pamiętać w tym przypadku o odpowiednie udokumentowanie wypadku, aby możliwe było uzyskanie należnych świadczeń i trzymać się pewnej procedury przy tego typu zdarzeniach.

Nie jesteś pewien, do jakiej kategorii zalicza się jego przypadek? Użyj formularza żeby opisać swój przypadek. Skontaktuj się z nami.