Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Poszkodowanym, którzy ulegli wypadkowi przy pracy należne jest świadczenie z ZUS. Pomagamy również uzyskać dodatkowe odszkodowanie z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę, gdy wypadek nastąpił z winy pracodawcy.

Nie jesteś pewien, do jakiej kategorii zalicza się jego przypadek? Użyj formularza żeby opisać swój przypadek. Skontaktuj się z nami.