Wypadki rolne

Wypadki rolne

Osobom, które uległy wypadkowi w wyniku pracy na gospodarstwie rolnym, należy się odszkodowanie z OC właściciela gospodarstwa. O należne świadczenia ubiegać się mogą: właściciel gospodarstwa, osoby pozostające z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby wykonujące prace na gospodarstwie oraz osoby trzecie, przebywające na terenie gospodarstwa rolnego, którym nie z ich winy, na skutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa, została wyrządzona krzywda. W przypadku braku ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego, roszczenia dochodzone będą z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nie jesteś pewien, do jakiej kategorii zalicza się jego przypadek? Użyj formularza żeby opisać swój przypadek. Skontaktuj się z nami.