Wypadki śmiertelne

Wypadki śmiertelne

Bliscy osoby, która poniosła śmierć w wypadku są upoważnieni do otrzymania odszkodowania, jeśli zmarły nie ponosi wyłącznej winy za spowodowanie wypadku lub była dzieckiem do lat 13. Do osób mogących ubiegać się o zadośćuczynienie należą: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą. W pewnych przypadkach, w wyniku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej poszkodowanego możliwe jest również uzyskanie renty.

Nie jesteś pewien, do jakiej kategorii zalicza się jego przypadek? Użyj formularza żeby opisać swój przypadek. Skontaktuj się z nami.